Dlouhá expozice elektronickým zařízením způsobuje krátkozrakost | Inma

 • Dlouhá expozice elektronickým zařízením způsobuje krátkozrakost

  1. 9. 2021 By 0 comments

  DLOUHÁ EXPOZICE ELEKTRONICKÝM ZAŘÍZENÍM ZPŮSOBUJE KRÁTKOZRAKOST

  Nová studie publikovaná v jednom z předních světových lékařských časopisů odhalila souvislost mezi časem stráveným před obrazovkou a vyšším rizikem a závažností krátkozrakosti u dětí a dospívajících.

  Výzkum s otevřeným přístupem, publikovaný před dvěma týdny v časopise The Lancet Digital Health, provedli výzkumníci a odborníci na oční zdraví ze Singapuru, Austrálie, Číny a Velké Británie a to i včetně profesora Ruperta Bournea z Anglia Ruskin University (ARU). Autoři zkoumali více než 3000 studií zkoumajících účinky expozice chytrými zařízeními a jejich souvislost s krátkozrakostí u jedinců ve věku od 3 měsíců do 33 let.

  Lapto

  Po analýze a statistickém průzkumu dostupných studií autoři odhalili, že vysoká úroveň času stráveného u chytrého zařízení, například při pohledu na mobilní telefon, existuje jisté spojení s přibližně o 30% vyšším rizikem krátkozrakosti a že v kombinaci s nadměrným používáním počítače vzrostlo toto riziko zhruba o 80%.

  Výzkum upozorňuje na problém, kdy miliony dětí po celém světě strávily značný čas používáním metod dálkového učení po uzavření škol kvůli pandemii COVID-19.

  Profesor Bourne, profesor oftalmologie na Institutu pro zrak a oko na Anglia Ruskin University (ARU), řekl: „Očekává se, že přibližně polovina světové populace bude trpět krátkozrakostí do roku 2050,  jedná se tedy o zdravotní problém, který se rychle stupňuje. Naše studie je dosud nejkomplexnější v této oblasti a ukazuje potenciální souvislost mezi dobou strávenou před obrazovkou a krátkozrakostí u mladých lidí“.

  Office

  Následně ještě dodal, že: „Tento výzkum přichází v době, kdy naše děti kvůli zavírání škol tráví delší dobu prohlížením obrazovek po dlouhou dobu a je jasné, že je zapotřebí naléhavého výzkumu, abychom lépe porozuměli tomu, jak expozice digitálním zařízením může ovlivnit naše oči. Víme také, že lidé podceňují svůj vlastní čas strávený u obrazovky, takže budoucí studie by měly k zachycení těchto informací použít objektivní opatření. “

To Top