Nepodceňujte rovnováhu a povede se Vám dobře

 • Nepodceňujte rovnováhu a povede se Vám dobře

  2. 5. 2023 By 0 comments


  Každá ekonomická jednotka, v odborné řeči ekonomů subjekt, má naprosto stejný, nebo alespoň podobný systém. Ani domácnost není výjimkou. I když patří k té nejmenší jednotce, je leckdy těžké ji zvládat, viďte?
  brambor a mince na lžíci.jpg

  I Vy si musíte ujasnit, jak povedete rodinný rozpočet!

  Určitě si řeknete, že poměr příjmů a výdajů musí být v rovnováze, a tím je veškerá starost o finanční situaci Vaší domácnosti vyřešena. Ale ono to není tak jednoduché.

  Co když se dostanete do náhlé životní situace, která vyžaduje okamžité řešení výdejem financí? Máte peněžní rezervu? Mysleli jste při vedení rodinného rozpočtu i na tyto nepředvídatelné výdaje? Pokud ne, začněte s uspořádáním efektivní ekonomiky ve své vlastní domácnosti.
  sbírka mincí.jpg

  1.  Příjmy. Co je, nebo není příjem, to víte naprosto přesně. Co je pravidelný a nahodilý příjem, to vyvodíte také velmi lehce. Takže se zaměřte spíše na příjmy pravidelné, kam samozřejmě patří mzda, sociální dávky, nebo podpora v nezaměstnanosti. S těmi si vytvořte ekonomický plán.

  2.  Výdaje. Co bezodkladně musíte platit? Nájemné, měsíční pravidelné poplatky, cestovné, jídlo, spoření. Ale také se mohou vyskytnout výdaje za drobné opravy v domácnosti, nebo občas půjdete do kina.

  Pokud pravidelné příjmy převyšují pravidelné výdaje, máte fantastický ekonomický výsledek!

  Tím získáváte finanční rezervu na náhlé výdaje, se kterými příliš nepočítáte. A pokud k tomu přidáte ještě nepravidelné příjmy, jako je třeba brigáda, nebo dědictví, potom se Vaše peněžní rezerva perfektně navýší. Ovšem v opačném případě je nutností výdaje snížit tak, aby se obě základní položky vyvážily. Ale to je Vám jasné.

  Abyste, jako správní ekonomové, vedli svou nejmenší ekonomickou jednotku ke spokojenosti všech členů rodiny, nesmíte být zbrklí, nebo nezodpovědní, protože ekonomické zákony a pravidla jsou naprosto stejné, jak v domácnosti, tak i ve státě. Jen na jiné úrovni. Dbejte na ně důsledně a budete si žít dobře!


To Top