Myšlení a jeho poruchy

 • Myšlení a jeho poruchy

  12. 2. 2019 By 0 comments

  Myšlenkové procesy probíhají u každého člověka jinak. Liší se svojí hloubkou, přesností, rychlostí, kreativitou a pružností. Vše je závislé na osobnosti jednotlivce. Podle toho také zpracovává informace a řeší problémy. Často máme tendence uplatňovat zažité myšlenkové stereotypy, stále stejné způsoby řešení problémů, které se však již dříve neosvědčily nebo nás pohltí první nápad a dál již v přemýšlení nepokračujeme.
  popsaný mozek
  ·         Bradypsychismus –jedinec se jeví zpomaleným v myšlení, trvá déle, než zareaguje, snadno se unaví, špatně se soustředí. Můžeme zaznamenat u depresí nebo mentálních poruch.
  ·         Myšlenkový záraz – člověk hovoří zcela normálně, najednou se zarazí a poté pokračuje, ovšem s jinou myšlenkou. Někdy pozorujeme u psychotiků či schizofreniků.
  ·         Tachypsychismus –člověk je naopak zrychlený, mluví překotně, řeč nestíhá myšlenkový trysk. Patrné u mánie nebo uživatelů drog.
  Myšlení dokáží narušit různá psychická onemocnění jako např. deprese, bipolární porucha, schizofrenie apod. Objeví-li se porucha struktury myšlení, pozorujeme např. myšlení paralogické, kdy chybí logická vazba mezi myšlenkami, ulpívavé, kdy nás dotyčný dohání k šílenství opakováním stále jedné věci dokola, nevýpravné, kdy osoba opakuje stále stejné myšlenky za použití jiných slov, autistické, kterése projevuje útěkem do fantazie, nedaří se rozlišit fantazii od reality apod.
  řetězy před obličejem
  V dnešní době je často skloňované negativní a pozitivní myšlení. Neustálé negativní myšlenky mohou vyvolat strach, úzkosti či deprese. Tyto myšlenky jsou spouštěči negativních emocí, které následně ovlivňují fungování celého organismu. Otázkou zůstává, jak se s nimi vypořádat. Doporučuje se nechat myšlenky plynout a neztotožňovat se s nimi. Snaha o pozitivnější pohled na svět musí být cílená a nepřichází sama od sebe.
  Jak pravil Buddha : „Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět.“

To Top